خبر خبر

ساخت پایه آنتن سیار بی سیم
پایه آنتن سیار بی سیم جهت استفاده در شرایط اضطراری توسط واحد الکترونیک فرودگاه خوی ساخته شد
پایه آنتن سیار بی سیم جهت استفاده در شرایط اضطراری توسط واحد الکترونیک فرودگاه خوی ساخته شد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد