خبر خبر

نصب دکل های روشنایی پارکینگ هواپیما
در آخرین روز های سال 1392 دو دکل روشنایی هر کدام به ارتفاع 18 متر در پارکینگ هواپیما فرودگاه خوی نصب و راه اندازی گردید
در آخرین روز های سال 1392 دو دکل روشنایی هر کدام به ارتفاع 18 متر در پارکینگ هواپیما فرودگاه خوی نصب و راه اندازی گردید
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد