اخبار فرودگاه
۷ اسفند ۱۳۹۸

دستورالعمل تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين(مشخص) ابلاغ شد

مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها از ابلاغ دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين(مشخص) پيرو بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه و بودجه کشور
مبني بر افزايش امتياز 50 درصد فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري خبر داد.
۷ اسفند ۱۳۹۸

توصيه هاي ACI به فرودگاه ها براي جلوگيري از گسترش ويروس کرونا

معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از تدوين بولتن توصيه يي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها (ACI) در خصوص ويروس کرونا بر اساس بررسي هاي بين المللي و اقدامات فرودگاه ها و تجارب کسب شده از زمان شيوع ويروس کروناي جديد خبر داد.
۷ اسفند ۱۳۹۸

استفاده شرکت فرودگاه ها از تمام ظرفيت هاي موجود براي جلوگيري از گسترش کرونا

صبح امروز (هفتم اسفند) نشست جلوگيري از گسترش ويروس کرونا در فرودگاه هاي کشور با حضور رئيس و اعضاي هيات مديره شرکت فرودگاه ها و دکتر نوروزي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در قالب ويدئو کنفرانس با 34 فرودگاه کشور برگزار شد.
۷ اسفند ۱۳۹۸

جابه‌جايي بيش از ۴۷ ميليون مسافر در فرودگاه‌هاي کشور در سال ۲۰۱۹/ بيشترين ميزان نشست و برخاست ها متعلق به مهرآباد

معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي بيش از 47 ميليون مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در سال 2019 خبر داد.
۶ اسفند ۱۳۹۸

افتتاح پروژه توسعه ترمينال فرودگاه بيرجند در سال آتي/ ضرورت افزايش پروازهاي فرودگاه بيرجند

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم تکريم و معارفه مديران کل سابق و جديد فرودگاه هاي خراسان جنوبي اظهار اميدواري کرد: به زودي شاهد افتتاح طرح توسعه فرودگاه بيرجند که تاکنون 35 درصد پيشرفت داشته است، باشيم.
۶ اسفند ۱۳۹۸

ترمينال‌ها و سالن‌هاي ترانزيت، آسانسورها و دستگاه‌هاي‌ATM ضد عفوني مي شوند/ اعلام ممنوعيت فروش مواد غذايي باز در ترمينال‌ها

مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران به منظور کنترل و جلوگيري از انتشار کويد ۱۹ معروف به ويروس کرونا در حوزه فعاليت فرودگاه‌ها به عنوان زيرساخت‌ها و مراکز حياتي و حساس کشور، دومين دستورالعمل را براي انجام تمهيدات لازم به فرودگاه‌ها ابلاغ کرد.
۵ اسفند ۱۳۹۸

طهماسبي مديرکل فرودگاه هاي خراسان جنوبي شد

با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، عظيم طهماسبي به عنوان مديرکل فرودگاه هاي خراسان جنوبي منصوب شد.
۵ اسفند ۱۳۹۸

امضاي تفاهمنامه همکاري آموزشي و پژوهشي دانشگاه اميرکبير و شرکت فرودگاه ها

در آستانه روز مهندس و با هدف گسترش و تعميق همکاري هاي مشترک در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري، تفاهمنامه اي ميان مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و رييس دانشگاه صنعتي اميرکبير منعقد شد.
در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
Invocation of method 'call' in  class com.netrise.util.ws.RestWebService threw exception java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) at com.netrise.common.velocity.VelocityUtil[line 37, column 46]
1#set ($apiURL = "http://192.168.10.113/?module=API&idSite=7&format=json&token_auth=8a5d4303531f89c9e83de5b291a46cd4") 
2 
3#set ($cacheEntry_total = $cacheUtil.getEntry("visits_total")) 
4 
5#if (!$cacheEntry_total || $cacheEntry_total.isExpire()) 
6	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.get&period=range&date=2016-01-01,today") 
7	#set ($result_total = $restWebService.callJson()) 
8 
9	#if ($result_total.length() > 0) 
10		#set($cacheEntry_total = $cacheUtil.addEntry("visits_total" , $result_total , 5))  
11	#end 
12#end 
13 
14#set ($result_total = $cacheEntry_total.getEntries()) 
15 
16##$result_total 
17 
18#set ($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.getEntry("visits_last2")) 
19 
20#if (!$cacheEntry_last2 || $cacheEntry_last2.isExpire()) 
21	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.getVisits&period=day&date=last2") 
22	#set ($result_last2 = $restWebService.callJson()) 
23 
24	#if ($result_last2.length() > 0) 
25		#set($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.addEntry("visits_last2", $result_last2, 5))  
26	#end 
27#end 
28 
29#set ($result_last2 = $cacheEntry_last2.getEntries()) 
30 
31##$result_last2 
32 
33#set ($cacheEntry_live = $cacheUtil.getEntry("visitors_live")) 
34 
35#if (!$cacheEntry_live || $cacheEntry_live.isExpire()) 
36	$restWebService.setURL("$apiURL&method=Live.getCounters&lastMinutes=15") 
37	#set ($result_live = $restWebService.call()) 
38    #set ($result_live = $jsonUtil.createJSONArray($result_live)) 
39	#set ($result_live = $result_live.getJSONObject(0)) 
40 
41	#if ($result_live.length() > 0) 
42		#set($cacheEntry_live = $cacheUtil.addEntry("visitors_live", $result_live, 5))  
43	#end 
44#elseif(!$cacheEntry_live.isExpire()) 
45	#set ($result_live = $cacheEntry_live.getEntries()) 
46#end 
47 
48##$result_live 
49 
50#set ($t = $formvo.getValue("today")) 
51#set ($y = $formvo.getValue("yesterday")) 
52 
53#set ($visits = $result_total.getString("nb_visits")) 
54#set ($yesterday = $result_last2.getString("$y")) 
55#set ($today = $result_last2.getString("$t")) 
56#set ($visitors = $result_live.getInt("visitors")+2) 
57 
58#if (!$today) 
59	#set ($today = 0) 
60#end 
61 
62#if (!$yesterday) 
63	#set ($yesterday = 0) 
64#end 
65 
66#if (!$visits) 
67	#set ($visits = 0) 
68#end 
69 
70#if (!$visitors) 
71	#set ($visitors = 0) 
72#end 
73 
74<div class="footer-bottom" style="text-align: center; background: #a5c8e8; color: #445e72;"> 
75	بازدید امروز: 
76	$today 
77
78	بازدید دیروز: 
79	$yesterday 
80
81	بازدید کل:  
82	$visits 
83
84	کاربران آنلاین: 
85	$visitors 
86     
87	<br /><abbr title="بازدید امروز:$today|بازدید دیروز:$yesterday|بازدید کل: $visits|کاربران آنلاین:$visitors"> 
88    #set ($last_news = $valueUtil.execute($window.getMasterForm(),  
89"SELECT news_date FROM airport_site.news WHERE  news_status=3 AND language=1 and news_date is not null ORDER BY news_date DESC, news_time DESC LIMIT 1")) 
90	آخرین بروزرسانی:  
91	$persianDateFormat.mediumFormat("$last_news")</abbr> 
92</div>