اخبار فرودگاه
۱۲ فروردين ۱۳۹۹

۱۲ فروردين؛ يادآور بهار همبستگي و تحقق آرمان هاي بلند ايرانيان غيور است

رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي دوازدهم فروردين ماه، روز جمهوري اسلامي را تبريک گفت و آن را يادآور بهار همبستگي و تحقق آرمان هاي بلند ايرانيان غيور در دستيابي به آزادي و استقلال عنوان کرد.
۱۱ فروردين ۱۳۹۹

رنجبر سرپرست اداره کل تدارکات و تامين تجهيزات شد

معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در ابلاغي مجتبي رنجبر را به عنوان سرپرست اداره کل تدارکات و تامين تجهيزات منصوب کرد.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹

کاهش 80 درصدي درآمدهاي هوانوردي

معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به کاهش بيش از 80 درصدي درآمدهاي هوانوردي شرکت به دليل شيوع ويروس کرونا و بروز مشکلات مالي در ادامه پروژه ها از شرکت هاي هواپيمايي خواست که به تعهدات جاري و سنواتي خود عمل نمايند.
۷ فروردين ۱۳۹۹

پيام تبريک اميرمکري به مناسبت اعياد شعبانيه

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي فرارسيدن ماه معظم شعبان و اعياد بزرگ اين ماه را تبريک گفت.
۶ فروردين ۱۳۹۹

صدور دستورالعمل به واحدهاي ستادي و فرودگاهي در شرايط بحران کرونا ويروس/ تاکيد بر حضور حداقلي کارکنان در شيفت هاي کاري

به دنبال برگزاري جلسه ويژه مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري به صورت ويديو کنفرانس با مديران کل ستادي و فرودگاهي، دستورالعمل و روش کار واحدهاي مختلف در شرايط بحران کرونا ويروس ابلاغ شد.
۵ فروردين ۱۳۹۹

دستورالعمل ويژه براي پيشگيري از گسترش ويروس کرونا در محيط هاي فرودگاهي ايران/همه فرودگاهها عملياتي باقي مي مانند

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران دستورالعمل فعاليت‌هاي فرودگاهي در نوروز ۱۳۹۹ و همچنين راهکارهاي پيشگيري از گسترش ويروس کرونا در محيط هاي فرودگاهي را براي مديران کل و مديران فرودگاه هاي سراسر کشور تشريح کرد.
۴ فروردين ۱۳۹۹

تاکيد اميرمکري بر استمرار تدابير جلوگيري از شيوع کرونا در سال جديد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بخشنامه يي به معاونان، مديران کل، مديران و مشاوران ستادي و فرودگاه هاي کشور با توجه به ضرورت جلوگيري از شيوع ويروس کرونا بر استمرار اقدامات بهداشتي در سال جديد و استفاده از حداقل نيروي لازم براي انجام وظايف تاکيد کرد.
۱ فروردين ۱۳۹۹

ارتقاي ايمني در خدمات فرودگاهي و ناوبري هوايي در سال ۹۹

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با تبريک فرا رسيدن نوروز 1399 اظهار اميدواري کرد؛ با اميد، همکاري و تلاش مضاعف کارکنان، متخصصين و مديران شرکت با پشتوانه خانواده بزرگ صنعت حمل و نقل هوايي و فرودگاهي، ايران اسلامي را به سمت اهداف بلند و پيشرفت و موفقيت پيش برده و با افزايش کيفيت خدمات، ارتقاي ايمني در خدمات فرودگاهي و ناوبري هوايي علاوه بر رضايت حق تعالي موجب خشنودي مردم قدردان سرزمين عزيزمان باشيم.
در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
Invocation of method 'call' in  class com.netrise.util.ws.RestWebService threw exception java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) at com.netrise.common.velocity.VelocityUtil[line 37, column 46]
1#set ($apiURL = "http://192.168.10.113/?module=API&idSite=7&format=json&token_auth=8a5d4303531f89c9e83de5b291a46cd4") 
2 
3#set ($cacheEntry_total = $cacheUtil.getEntry("visits_total")) 
4 
5#if (!$cacheEntry_total || $cacheEntry_total.isExpire()) 
6	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.get&period=range&date=2016-01-01,today") 
7	#set ($result_total = $restWebService.callJson()) 
8 
9	#if ($result_total.length() > 0) 
10		#set($cacheEntry_total = $cacheUtil.addEntry("visits_total" , $result_total , 5))  
11	#end 
12#end 
13 
14#set ($result_total = $cacheEntry_total.getEntries()) 
15 
16##$result_total 
17 
18#set ($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.getEntry("visits_last2")) 
19 
20#if (!$cacheEntry_last2 || $cacheEntry_last2.isExpire()) 
21	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.getVisits&period=day&date=last2") 
22	#set ($result_last2 = $restWebService.callJson()) 
23 
24	#if ($result_last2.length() > 0) 
25		#set($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.addEntry("visits_last2", $result_last2, 5))  
26	#end 
27#end 
28 
29#set ($result_last2 = $cacheEntry_last2.getEntries()) 
30 
31##$result_last2 
32 
33#set ($cacheEntry_live = $cacheUtil.getEntry("visitors_live")) 
34 
35#if (!$cacheEntry_live || $cacheEntry_live.isExpire()) 
36	$restWebService.setURL("$apiURL&method=Live.getCounters&lastMinutes=15") 
37	#set ($result_live = $restWebService.call()) 
38    #set ($result_live = $jsonUtil.createJSONArray($result_live)) 
39	#set ($result_live = $result_live.getJSONObject(0)) 
40 
41	#if ($result_live.length() > 0) 
42		#set($cacheEntry_live = $cacheUtil.addEntry("visitors_live", $result_live, 5))  
43	#end 
44#elseif(!$cacheEntry_live.isExpire()) 
45	#set ($result_live = $cacheEntry_live.getEntries()) 
46#end 
47 
48##$result_live 
49 
50#set ($t = $formvo.getValue("today")) 
51#set ($y = $formvo.getValue("yesterday")) 
52 
53#set ($visits = $result_total.getString("nb_visits")) 
54#set ($yesterday = $result_last2.getString("$y")) 
55#set ($today = $result_last2.getString("$t")) 
56#set ($visitors = $result_live.getInt("visitors")+2) 
57 
58#if (!$today) 
59	#set ($today = 0) 
60#end 
61 
62#if (!$yesterday) 
63	#set ($yesterday = 0) 
64#end 
65 
66#if (!$visits) 
67	#set ($visits = 0) 
68#end 
69 
70#if (!$visitors) 
71	#set ($visitors = 0) 
72#end 
73 
74<div class="footer-bottom" style="text-align: center; background: #a5c8e8; color: #445e72;"> 
75	بازدید امروز: 
76	$today 
77
78	بازدید دیروز: 
79	$yesterday 
80
81	بازدید کل:  
82	$visits 
83
84	کاربران آنلاین: 
85	$visitors 
86     
87	<br /><abbr title="بازدید امروز:$today|بازدید دیروز:$yesterday|بازدید کل: $visits|کاربران آنلاین:$visitors"> 
88    #set ($last_news = $valueUtil.execute($window.getMasterForm(),  
89"SELECT news_date FROM airport_site.news WHERE  news_status=3 AND language=1 and news_date is not null ORDER BY news_date DESC, news_time DESC LIMIT 1")) 
90	آخرین بروزرسانی:  
91	$persianDateFormat.mediumFormat("$last_news")</abbr> 
92</div>