اطلاعات پرواز همدان

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد_مبدا
مقصد_مبدا
وضعیت
وضعیت
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
مدیرکاروان
مدیرکاروان
شماره کاروان
شماره کاروان
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد_مبدا
مقصد_مبدا
وضعیت
وضعیت
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
مدیرکاروان
مدیرکاروان
شماره کاروان
شماره کاروان
  ايران اير 1500 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۳ تير ۱۳۹۷_۰۷:۱۰
  ايران اير 1526 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۴ تير ۱۳۹۷_۱۹:۳۰
  ايران اير 1576 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۵ تير ۱۳۹۷_۰۷:۱۰
  ايران اير 1500 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۶ تير ۱۳۹۷_۰۷:۱۰
سعودي 5801 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۷ تير ۱۳۹۷_۰۷:۱۰
  ايران اير 1530 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۰۵:۱۰
  ايران اير 1526 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۰۶:۵۰
  ايران اير 1528 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۰۷:۳۵
  ايران اير 1534 بوشهر_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۱۳:۴۰ رحماني-محمدشاهي 16003-16011
سعودي 5803 مشهد_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۲۰:۳۰ حسين سپهري -علي اضعر قلعه نويي -علي خداپناه دوين -محمد مهدي بلبل تربتي 19043-40022-40027-19162
  ايران اير 1536 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۲۰:۳۵
  ايران اير 1538 اهواز_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۲۱:۴۰ سيدنورالدين اخلاقي-محمدکوتي 20147-20004
سعودي 5805 مشهد_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۲۳:۳۰ محمد مهدي بلبل تربتي -علي سليمان پور- اسماعيل بهبودي 19162-19113-19019
  ايران اير 1532 بوشهر_مدينه پرواز کرد ۲۸ تير ۱۳۹۷_۲۳:۴۰ سليم پور-رحماني 16006-16011
  ايران اير 1576 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۰۶:۵۰
  ايران اير 1578 اهواز_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۰۸:۲۵ محمد کوتي- رضا پيوسته-عبدالامير حويزاوي 20004-20061-20202
  ايران اير 1580 بوشهر_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۰۹:۲۰ قائدي-محبي نيا 16004-16009
  ايران اير 1582 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۰۹:۳۰
سعودي 5807 مشهد_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۱۱:۳۰ اسماعيل بهبودي-محمدرضامطلبي-هادي شريفي مند 19019-19082-19135
سعودي 5809 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۱۴:۰۰
  ايران اير 1588 اهواز_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۱۷:۳۰ عبدالامير حويزاوي-محمد حسين درچين-سيد داود امين زاده 20202-20064-20221
  ايران اير 1584 بوشهر_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۲۰:۴۰ شيباني-احمدي 16012-16010
  ايران اير 1586 اهواز_مدينه پرواز کرد ۲۹ تير ۱۳۹۷_۲۱:۲۵ سعيد رحمانيان-سيد داود امين زاده 20221-20006
سعودي 5811 زنجان_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۰۰:۳۰ اکبر سلطاني-سلمان مکي-امرا.. حسني 21010-21023-21020
  ايران اير 1504 رشت_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۰۳:۴۰ رودسري-فلاح ابدي 28009-28013
  ايران اير 1502 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۰۶:۰۰ سعيد رحمانيان-محمد حمودي-عبدلامام حويزاوي 20006-20059-20200
  ايران اير 1500 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۰۷:۱۰
سعودي 5821 مشهد_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۱۰:۰۵ سحرخيز-اسديان 19003-19075
سعودي 5825 مشهد_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۱۰:۰۵ اسديان(2)-فلاحتي-شادکام تربتي(1) 19075-19004-19018
سعودي 5813 زنجان_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۱۱:۱۰ امرا.. حسني- رسول بيات-سيد جلال موسوي 21020-20015-21005
سعودي 5819 مشهد_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۱۴:۳۰ شادکام تربتي(2)-فروزان نيا 19018-19071
سعودي 5817 زنجان_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۲۰:۴۰ سيدجلال موسوي-علي اکبر نجفي-محمد رضا صائيني 21005-21003-21009
  ايران اير 1506 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳۰ تير ۱۳۹۷_۲۱:۵۰ عبدالا مام حويزاوي-سيد محسن موسوي نياز 20200-20133
  ايران اير 1556 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۰۳:۴۰
  ايران اير 1550 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۰۷:۴۰ محمدمهدي روحاني - حسين اسلامي پور 20111-20219
  ايران اير 1552 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۰۹:۱۰ امير رجب زاده-محمدمهدي روحاني-جاسم کنعاني 20027-20111-20186
سعودي 5823 مشهد_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۰۹:۱۵ حسن وحداني -محمدرضا يوسفي -سيدعباس سعادتي 19022-19069-19266
سعودي 5821 زنجان_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۱۰:۰۵ محمد رضا صائيني-مصطفي طاهري-اسماعيل چهل اميراني 21022-21004-21009
سعودي 5825 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۱۱:۵۵
  ايران اير 1554 رشت_مدينه پرواز کرد ۳۱ تير ۱۳۹۷_۱۹:۴۰ بي آلايش-حسينجاني 28007-28011
  ايران اير 1558 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۳۵
  ايران اير 1528 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۵۰
  ايران اير 1530 اهواز_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۵۰ جاسم کنعاني-حسين حميدفلاحي 20186-20068
سعودي 5827 مشهد_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۱۵ انصاري-اخوان-مصطفي زاده 19058-19514-19046
سعودي 5829 زنجان_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۳۰ علي اکبر رحيمي زنجاني-بهروز بابائي 21007-21016
  ايران اير 1526 اهواز_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۹:۳۰ عادل حسبي نژاد - ابوالحسن صادقي پور 20062-20042
  ايران اير 1532 اهواز_مدينه پرواز کرد ۱ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۰ ابوالحسن صادقي پور - حميدخميسي نسب - رحيم ناصري 20042-20224-20036
  ايران اير 1576 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۵۰
  ايران اير 1578 اهواز_مدينه پرواز کرد ۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۵۰ رحيم ناصري-احسان قديمي-عليرضا غلامپور 20036-20069-20005
سعودي 5831 مشهد_مدينه پرواز کرد ۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۱:۱۵ محمود غزنوي تربقان-محمودرضا دلدار فريماني 19061-19450
  ايران اير 1580 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۲ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۵۵
  ايران اير 1506 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۱:۲۵
  ايران اير 1500 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۴۰ عليرضا غلامپور-جمال کردوني 20005-200022
  ايران اير 1502 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۲۵ محمد اکنه-محمد ابراهيم زاده 20065-20039
  ايران اير 1504 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۱۰:۴۰
سعودي 5877 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۵۰
سعودي 5879 مشهد_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۱۵ احمد گرايلي-رامين عباس نژاد-هادي قرباني 19143-40010-19474
  ايران اير 1508 اهواز_مدينه پرواز کرد ۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۴۰ محمد آگنه-حجت بختياري 20039-20060
  ايران اير 1554 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۱:۵۰
  ايران اير 1550 کرمان_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۴۰ عظيم نژاد - ابراهيمي 26130-26229
سعودي 5835 مشهد_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۰۵ احمد فيروزي - سيدمحمد تقوي - غلامرضا ابوبکري ماکويي 19413-19153-19127
  ايران اير 1558 اهواز_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۳۰ حميد کارساز-ابراهيم علي نژاد 20063-20041
سعودي 5839 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۵۰
  ايران اير 1556 کرمان_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۰۰ خالقي - جزيني زاده 1 26009-26040
  ايران اير 1552 اهواز_مدينه پرواز کرد ۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۴۰ -ابراهيم علي نژاد-حمداله نيک زاد -20041-20032
سعودي 5841 مشهد_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۳۵ سيدعلي هاشمي- رضا فدايي رودي 40005-19133
  ايران اير 1532 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۴۰
  ايران اير 1526 اهواز_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۳۰ محمدعلي زارع 20214
  ايران اير 1528 کرمان_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۳۰ جزيني زاده 2 - ذبيحي - اسماعيل زاده 1 26040 - 26013 - 26042
سعودي 5843 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۳:۳۰
سعودي 5845 مشهد_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۶:۱۰ سيد علي پاک مهر_صفر گندمي 19283-40024
  ايران اير 1530 کرمان_مدينه پرواز کرد ۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۰۰ اسماعيل زاده 2 - فداکار 26042-26043
  ايران اير 1580 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۲:۰۰
  ايران اير 1576 کرمان_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۵۰ ملک قاسمي - شمس الديني 26018-26026
سعودي 5847 مشهد_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۰۵ جليل عليزاده يزدي-مصطفي ايمن شهيدي-جليل شيخ احمدي-سيد کمال صاحبکار خراساني 19015-19010-19073-19456
  ايران اير 1578 کرمان_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۳۰ ابراهيمي نسب - اسماعيلي 1 26017-26038
سعودي 5849 مشهد_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۱۸:۳۰ سيدکمال صاحبکارخراساني-اصغرجعفري-سيدمحمد پاک مهر 19456-19481-40002
  ايران اير 1582 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۶ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۰
  ايران اير 1508 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۰۰
  ايران اير 1500 کرمان_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۱۰ اسماعيلي 2 - موقري پور - محمدي 26038 - 26005 - 26012
  ايران اير 1504 کرمان_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۴۰ اشرف عسکري - علي يزدي 26041-26133
سعودي 5801 مشهد_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۰۹:۲۰ مختاري-شوشتري(1) 19070-19074
  ايران اير 1502 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۰۰
سعودي 5803 مشهد_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۵۰ شوشتري(2)-بهشتي سعادت-اخوان گلابي 19074-19100-19161
  ايران اير 1506 کرمان_مدينه پرواز کرد ۷ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۴۰ برهاني نژاد - جعفري 1 26247-26019
  ايران اير 1550 امام خميني_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۰۵
  ايران اير 1562 کرمان_مدينه پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۲۰ جعفري2 - هاشمي نسب - شمس الديني دهنوي1 26019 - 26023 - 26020
سعودي 5805 اروميه_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۴۵ يوسفي - خضري 12164 - 12044
سعودي 5807 اروميه_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۴۵ بني آدم - سلطاني 12025 - 12043
  ايران اير 1554 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۲۰
  ايران اير 1552 امام خميني_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۰:۰۵
  ايران اير 1556 بندرعباس_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۵۰ محمدرضا ماندگاري و محسن انصاري 32021 و 32024
  ايران اير 1558 اصفهان_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۵:۲۰ آقاي عسگري - آقاي احمدي 13793-13368
سعودي 5809 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۶:۲۰
  ايران اير 1560 بندرعباس_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۳۰ عبدالجواد کمالي-منصور گلشني زاده 32022-32023
سعودي 5811 اروميه_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۱۵ خضري - وطماني -قادري 12044 - 12005 -12045
  ايران اير 1564 اصفهان_جده پرواز کرد ۸ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۳۰ آقاي صالحي - آقاي احمدي 13061-13368
سعودي 5813 کرمانشاه_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۳۵ حاجيان - مرادي 15005-15019
  ايران اير 1538 کرمان_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۱۰ شمس الديني دهنوي2 - رجبي - عسکري 1 26020 - 26039 - 26216
  ايران اير 1526 اصفهان_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۲۰ آقاي اقبال - آقاي شيران 13057-13289
سعودي 5817 اروميه_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۱۵ زيب ارزاني - جفتکار آزاد 12002 - 12145
سعودي 5815 کرمانشاه_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۰۵ عليزاده - عليمرادي 15009-15015
  ايران اير 1530 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۵۰
  ايران اير 1528 بندرعباس_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۰۹:۲۰ موسي بديعي- سعيد ابزاده 32018- 32123
  ايران اير 1532 بندرعباس_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۱۴:۱۰ موسي بديعي - عبدالنور غفوري 32123 - 32019
سعودي 5819 کرمانشاه_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۱۵:۲۰ رابط-کاظمي بهار-مرادي - عليمرادي 39027-15007-15005-15009
  ايران اير 1542 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۲۵
سعودي 5821 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۴۰
سعودي 5823 اروميه_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۱۵ رسول زاده - جعفريان - صلاحي 12155 - 12040 - 12153
  ايران اير 1534 کرمان_مدينه پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۰۰ عسکري2 - باقريان 26216-26211
  ايران اير 1536 اصفهان_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۰ آقاي شيران - آقاي طغياني 13289-13052
  ايران اير 1540 امام خميني_جده پرواز کرد ۹ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۵۵
  ايران اير 1588 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۰۰
  ايران اير 1576 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۲۰ اميني هرندي-محسني 13006-13045
  ايران اير 1578 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۳۵
سعودي 5825 اروميه_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۴۵ صلاحي - حامدي مغانجوقي - حقير مددي 12153 - 12014 - 12140
سعودي 5889 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۲۰
  ايران اير 1582 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۱۱:۴۵ محسني-يوسفي نژاد-رباني 13045-13825-13858
سعودي 5827 کرمانشاه_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۱۰ محمدي - حق گويي - مرادي 15018-15002-1516
  ايران اير 1584 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۱۸:۱۰ رباني- مهديه 13858-13078
سعودي 5831 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۱۸:۵۵
سعودي 5833 اروميه_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۱۵ حقير مددي - يوسفي - مينايي آذر 12140 - 12165 - 12034
  ايران اير 1580 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۰۰
  ايران اير 1586 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۳۵
  ايران اير 1590 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۲۵
سعودي 5879 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۵۰
سعودي 5835 کرمانشاه_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۲۰ رحيمي - حق گويي 14107-15016
  ايران اير 1512 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۵۰
سعودي 5877 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۴۰
  ايران اير 1500 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۲۰ شکوهي - شايق(1) 34017 - 34028
سعودي 5841 اروميه_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۱۵ صوفي گولان - طه زاده - سيد ذکريايي 12046 - 12048 - 12009
  ايران اير 1502 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۰۵
  ايران اير 1504 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۰۹:۵۰
  ايران اير 1510 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۱۳:۴۰
سعودي 5843 اروميه_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۱۵:۴۵ سيد ذکريايي - عبدي - جليلي 12009 - 12016 - 12126
سعودي 5845 اروميه_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۴۵ جليلي - خانباغي رضائيه 12126 - 12047
  ايران اير 1508 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۴۵ شايق (2) - ميرغفوري - اخوي ميراب (1) 34017 - 34022 - 34021
  ايران اير 1506 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۱۰ شيرزادي-امامي 13101-13002
  ايران اير 1514 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۱ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۲۰ امامي-شريعتي 13002-13050
سعودي 5847 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۴۵ حسين فنودي - مهدي دقتي پور - دوست محمد باراني1 23019-23127-23003
سعودي 5801 مشهد_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۲:۴۰ جلال ابدي-اميرمحمد جعفري-سيف الله نوروز بيکي 19089-19053-19086
  ايران اير 1552 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۰۰ پوردهقاني فراشاه-زارع-اخوي ميراب 34021-34030-34014
  ايران اير 1550 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۲۰ صانعيان-تاخيري 13027-13306
سعودي 5849 مشهد_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۵۵ علي اکبر آشوري - جلال ابدي(1) 39026-19086
  ايران اير 1554 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۰۰ پوردهقاني فراشاه-شريفي نيا-کافي 34014-34034-34006
سعودي 5805 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۰۰
  ايران اير 1556 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۲:۰۰ آقاي تاخيري- آقاي قائديها-آقاي فاطمي 13406-13040-13099
سعودي 5831 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۴:۲۰
  ايران اير 1560 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۶:۴۵
  ايران اير 1558 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۵۰
  ايران اير 1564 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۴۰ فاطمي-حقيقي 13099-13056
سعودي 5809 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۵ دوست محمد باراني - عبدالمجيد باراني - غفور هاشمزهي 23003 -23021 - 23023
  ايران اير 1562 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۲ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۴۰
سعودي 5807 مشهد_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۲۵ کشميري فر-عطايي حسين زاده 40012-19063
  ايران اير 1526 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۰۰ حيدري - منتظري 34033-13644
سعودي 5813 مشهد_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۲۵ عطايي-حسين زاده-يزداني-ابوبکري-جباري-غفاريان 19063-40006-19125-19357-19459
  ايران اير 1532 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۵۵
  ايران اير 1528 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۴۵ کافي (2) - توکلي اردکاني 34025 - 34006
  ايران اير 1540 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۰۹:۴۰ حيدري_شريعتي 13644_13102
سعودي 5821 مشهد_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۱۰:۵۵ علي اصغر غفاريان حسيني -سيدجوادخداپرست يزدي- ولي الله ملکوتي فر 19459-19151-19468
سعودي 5817 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۱۱:۲۰
سعودي 5835 مشهد_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۵۵ ولي اله ملکوتي فر - سيد مجتبي علوي زاده - عبدالقدوس موحدي 19468-19005-19340
  ايران اير 1536 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۱۰
  ايران اير 1534 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۱۵ زارع ده آبادي - جمالي نژاد (1) 34003 - 34031
  ايران اير 1530 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۱۰
  ايران اير 1538 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۲۰
سعودي 5823 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۵ غفور هاشمزهي - اسماعيل موسي زهي - حبيب اله کريمي 23023 - 23016 - 23022
سعودي 5825 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۱۵ حبيب اله کريمي - واحد بخش حوت - محمدرضا حيدري نسب 23022 - 23025 - 23007
سعودي 5827 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۱۵ محمدرضا حيدري نسب - رحمت اله ريگي - سعيد شه بخش 23007 - 23024 - 23020
  ايران اير 1586 همدان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۴۵ ابراهيم سليماني 25028
  ايران اير 1580 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۱۰ جمالي نژاد-حسيني-بماني 34031-34035-34004
  ايران اير 1576 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۰۸:۳۰ سلامي زواره - کازراني 13412 -13085
سعودي 5831 مشهد_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۱۰:۲۵ مسعود زراعي-سعيديزداني فر-براتعلي منصوريان 19106-19124-19016
  ايران اير 1578 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۱۳:۱۰ سلامي زواره-اميني تهراني-کريمي ريزي 13412-13079-13011
سعودي 5841 مشهد_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۱۶:۵۵ زارعي-يزداني فر-منصوريان 19106-19124-19016
  ايران اير 1584 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۱۹:۱۵
  ايران اير 1582 همدان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۱۰ محمد نوري 33772
  ايران اير 1588 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۲۰
سعودي 5829 مشهد_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۱۰ موحدي(2)-خلقي-طاهريان-بوژمهراني 19340-19382-19130-19157
  ايران اير 1590 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۲:۵۰
سعودي 5845 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۱۵ سعيد شه بخش - غلامرضا افشاري - فيض محمد ريگي ميرجاوه 23020 - 23005 - 23026
سعودي 5847 زاهدان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۰:۴۵ فيض محمد ريگي ميرجاوه - علي محمد حبيب الهي - مجيد عسگري 23026 - 23027 - 39031
سعودي 5851 مشهد_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۰۰ کاريزي(2)--کاوري-اسماعيل زاده-کريمي(1) 19484-19486-19038-19138
سعودي 5849 امام خميني_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۴:۱۵
سعودي 5833 ساري - دشت ناز_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۵:۴۵ محمودي-اسماعيلي 30021-30012
  ايران اير 1502 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۳۰ سعادتيار-آقابابايي 13711-13100
  ايران اير 1500 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۰۰ بماني (2) - قانعي اردکاني - ميرحسيني 1 34018-34026-34004
  ايران اير 1504 همدان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۰۷:۳۰ الياسي 25027
سعودي 5815 ساري - دشت ناز_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۰:۳۰ خوشابي-ولي نيا-اسماعيلي 30021-30030-30026
  ايران اير 1506 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۱:۲۰ اقابابايي.مشايخي.باستان 13100-13447-13388
  ايران اير 1510 شيراز_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۶:۰۰ سلمان پناه-سجاديان-عمويي 24006-24025
سعودي 5807 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۷:۱۵
سعودي 5141 ساري - دشت ناز_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۱۸:۰۰ ولي نيا-صيدانلو-گوران 30026-30033-30042
سعودي 5143 ساري - دشت ناز_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۳۰ صالحي-معلمي 20210-30313
  ايران اير 1508 يزد_مدينه پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۰:۳۰ ميرحسيني (2) - دهقان بنادکي 34018 -34029
  ايران اير 1512 همدان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۱:۲۰ حبيب الله دولت آبادي 25134
  ايران اير 1514 اصفهان_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۲۰
  ايران اير 1516 امام خميني_جده پرواز کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷_۲۳:۵۵
سعودي 5821 ساري - دشت ناز_مدينه پرواز کرد ۱۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۳:۳۵ گوهردهي - شريف نژاد عزيزي 30022-30294
  ايران اير 1552 همدان_جده پرواز کرد ۱۶ مرداد ۱۳۹۷_۰۶:۳۰ سيروان محقق 25017